laptop met mailing

NIEUWSBRIEF

Panos

Sinds enkele maanden wordt de nieuwsbrief van Panos opgemaakt in de content studio van SAP. Er worden enkele beelden hergebruikt uit de oude opmaak van de nieuwsbrief, zoals de header. Aan de hand van de tekst die marketing aanlevert, zoek ik beelden in de database en voeg hier kleine illustratieve accenten aan toe. Ik voeg dan alles samen in de editor in de content studio binnen SAP.

laptop met mailing
voorbeeld nieuwsbrief januari